28 trang trại chăn nuôi chưa đủ hồ sơ cấp giấy phép môi trường – Nhà Nông Miền Tây

28 trang trại chăn nuôi chưa đủ hồ sơ cấp giấy phép môi trườngTỉnh Thái Nguyên có 172 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường, trong đó 28 trang trại chăn nuôi.

Cơ sở chăn nuôi chậm di dời sau quy hoạch là một trong những nguyên nhân chính khiến hoạt động ô nhiễm môi trường tăng cao. 

Cơ sở chăn nuôi chậm di dời sau quy hoạch là một trong những nguyên nhân chính khiến hoạt động ô nhiễm môi trường tăng cao. 

Báo cáo mới nhất kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn của HĐND tỉnh Thái Nguyên cho thấy, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục kịp thời.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 172 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường, trong đó có 87 dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 28 trang trại chăn nuôi, 53 mỏ khai thác, chế biến khoáng sản và 4 cơ sở y tế.

Một trong những khu vực ô nhiễm môi trường gây bức xúc nhất hiện nay chính là từ các trang trại chăn nuôi. Báo cáo của HĐND tỉnh Thái Nguyên nêu rõ, công tác quản lý, rà soát cơ sở chăn nuôi của UBND một số huyện, thành phố còn hạn chế, chưa kịp thời hướng dẫn thực hiện hồ sơ môi trường khi thay đổi quy mô chăn nuôi.

Còn địa phương chú trọng phát triển chăn nuôi nhưng thiếu kiểm soát việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường, còn trang trị không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. không đảm bảo hồ sơ, công trình bảo vệ môi trường và xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường như chậm khắc phục.

Trước thực trạng trên, HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể trong việc di dời các trang trị, cơ sở chăn nuôi tập trung không đảm bảo khoảng cách trong chăn nuôi và vi phạm về bảo vệ môi trường cũng như không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.Source link

X