8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn – Nhà Nông Miền Tây

8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn
Xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của nước ta ước đạt 90.000 tấn, giảm 20,4% so với mức 113.039 tấn cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO).
#nhanongmientay #xuatkhau #caphe

8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn

X