Cao Bằng cần quan tâm phát triển nông nghiệp thông minh – Nhà Nông Miền Tây

Cao Bằng cần quan tâm phát triển nông nghiệp thông minh


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Trong đó tập trung, dồn nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt về: Kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, cửa khẩu; chất lượng nguồn nhân lực; thể chế, cơ chế của tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các địa phương trong tỉnh. Huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược về: Phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững; phát triển nông nghiệp thông minh; phát triển kinh tế cửa khẩu để phát huy tối đa 8 lợi thế của tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh có sự tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 7%/năm; năm 2018 thu nhập bình đầu người đạt 1.213 USD; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 4.000 tỷ đồng. Giá trị sản lượng chăn nuôi tăng từ 6 – 7%/năm, thu hút 42 dự án đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 11%/năm. Trong 8 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách đạt 961,9 tỷ đồng, bằng 60,12% kế hoạch.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị thời gian tới Cao Bằng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm hơn nữa về phát triển nông nghiệp thông minh, tăng giá trị sản xuất trên diện tích nông nghiệp. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương gắn với 4 nội dung do Trung ương phát động, trong đó quan tâm xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững

Trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách trị giá 75 triệu đồng cho 5 thư viện trong tỉnh.

Source link

X