Cập nhật giá gạo hôm nay ngày 14.10.2023: Giá gạo tiếp tục nhóng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá lúa gạo hôm nay

Cập nhật giá gạo hôm nay ngày 14.10.2023: Giá gạo tiếp tục nhóng nhẹ

Cập nhật giá gạo hôm nay ngày 14.10.2023: Giá gạo tiếp tục nhóng nhẹ Giá gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà nhóng nhẹ với các loại gạo thơm. Theo các thương lái Gạo tiếp tục về ít. Mặt gạo khá hơn. Gạo IR50404 tương đối vững, thơm và OM5451 kho cho nhích nhẹ mấy chục đồng. Nhu cầu mua lai rai, một số không mua #giagaohomnay #gialuagaohomnay

X