Cập nhật giá gạo ngày 12.10.2023: Giá gạo nhóng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X