Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 12.12.2023: Giá đạm ure đang tiếp tục xu hướng giảm – Nhà Nông Miền Tây

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 12.12.2023: Giá đạm ure đang tiếp tục xu hướng giảmGiá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 12.12.2023: Giá đạm ure, loại phân bón dẫn dắt thị trường, đang tiếp tục xu hướng giảm, dù đã bước vào vụ Đông Xuân.

source

X