Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 16.10.2023: Giá phân bón hôm nay đi ngang, nguồn cung ure thắt chặt – Nhà Nông Miền Tây
X