Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 22.12.2023: Giá phân bón các loại tiếp tục đi ngang – Nhà Nông Miền Tây

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 22.12.2023: Giá phân bón các loại tiếp tục đi ngangGiá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 22.12.2023: Giá phân bón các loại tiếp tục đi ngang. Nhu cầu tiêu thụ đối với Ure đang tăng dần do đang trong chính vụ

source

X