Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 24.12.2023: Chào giá phân bón các loại tuần này giảm – Nhà Nông Miền Tây

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 24.12.2023: Chào giá phân bón các loại tuần này giảmGiá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 24.12.2023: Chào giá phân bón các loại tuần này nhìn chung đều giữ đà giảm so với tuần trước; trong đó chào giá DAP nhập khẩu có mức giảm lớn nhât. Giao dịch phân bón lai rai tại khu vực ĐBSCL và dần tăng tại miền Trung
#giáphânbónhômnay #nhanongmientay #nhànông #miềntây #giaphanbon #giaure #giaphan #giadam #gianpk #giakali #nongnghiep #fertilizer #vậttưnôngnghiệp #tintuc #nongnghiep

source

X