Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng, dự báo không dưới 650 USD/tấn – Nhà Nông Miền Tây
X