Giá heo hơi hôm nay 1/6/2023: Giảm từ 1.000 – 2.000 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X