Giá heo hơi hôm nay ngày 3/10/2023: Giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng – Nhà Nông Miền Tây
X