Giá heo hơi xuống dưới 50.000 đ/kg, người nuôi lỗ nặng – Nhà Nông Miền Tây
X