Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/11/2023: giá lúa đi ngang – Nhà Nông Miền Tây

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/11/2023: giá lúa đi ngangGiá lúa gạo hôm nay ngày 13/11/2023: giá lúa đi ngang
Giá lúa hôm nay tại ĐBSCL tiếp tục xu hướng đi ngang với các giống lúa. Cuối tuần vừa rồi nông dân chào giá nhích lên nhưng giao dịch mới chưa nhiều.
giá cắt tham khảo 10 – 15 ngày trở lại:
#giá_lúa #nongnghiep #gialuahomnay
#giá_lúa_tươi
#nhànông
#lamruong #nongdan
#ir50404
#Nếp_vỏ_tươi #nếp_Long_An
#OM9577 #OM9582
#OM5451 #NàngHoa9
#OM6976 #OM18
#lúaNhật
#Nhà_Nông_Miền_Tây
#Tin_tức_nhà_nông
#Giá_cả_thị_trường

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/11/2023: giá lúa đi ngang

X