Giá lúa hôm nay ngày 21/10/2023: Giá lúa đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X