Giá sầu riêng hôm nay ngày 22/12/2023: sầu riêng Ri6 giảm – Nhà Nông Miền Tây
X