Giá tiêu hôm nay 21/8/2023: Cao nhất ở mức 71.500 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây

Giá tiêu hôm nay 21/8/2023: Cao nhất ở mức 71.500 đ/kgGiá tiêu hôm nay 21/8/2023: Cao nhất ở mức 71.500 đ/kg #giatieu #hotieu #tintuc #nongnghiep #nhanong #mientay #taynguyen
#hồtiêu #giatieuhomnay #giátiêu #giatieungayhomnay #giatieudaklak #giatieubinhphuoc #giatieudongnai #giatieumoinhathomnay #giatieumoinhat #giatieuvungtau #giatieugialai #giatieudaknong

Giá tiêu hôm nay 21/8/2023: Cao nhất ở mức 71.500 đ/kg

X