Hải Phòng phát triển mạnh mô hình nuôi gà gia công – Nhà Nông Miền Tây

Hải Phòng phát triển mạnh mô hình nuôi gà gia côngThành phố Hải Phòng đang phát triển mạnh các trang trại nuôi gà gia công và mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ con giống đến tiêu thụ sản phẩm.

Các mô hình nuôi gà gia công giúp hạn chế dịch bệnh, ổn định nguồn thu cho nông dân. Ảnh: Đinh Mười.

Các mô hình nuôi gà gia công giúp hạn chế dịch bệnh, ổn định nguồn thu cho nông dân. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, những năm qua, sản xuất chăn nuôi gà của địa phương này có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá, chăn nuôi tập trung phát triển kinh tế trang trại, tạo thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hải Phòng đã hình thành 9 vùng chăn nuôi tập trung phù hợp quy hoạch chung. Các trang trại trong vùng chăn nuôi tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Đáng lưu ý, hiện tại các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát được hạn chế, thay vào đó là các trang trại chăn nuôi quy mô theo hướng gia công hoặc liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm với doanh nghiệp với tổng cộng 274 trang trại với tổng cộng hơn 6 triệu con gà.

Mô hình chăn nuôi gia công và liên kết sản xuất từ con giống đến tiêu thụ đã góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi Hải Phòng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.Source link

X