Mùa này mà trái nhiều cũng rầu thúi ruột #nhà_nông_miền_tây #giá_cả_thị_trường #giaxoaihomnay #xoai – Nhà Nông Miền Tây
X