Phổ biến pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi – Nhà Nông Miền Tây

Phổ biến pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôiViệc phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và trách nhiệm cho hơn 100 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hơn 100 công ty thức ăn chăn nuôi trên địa bản tỉnh Hải Dương đã được phổ biến đầy đủ quy định pháp về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Ảnh: PT.

Hơn 100 công ty thức ăn chăn nuôi trên địa bản tỉnh Hải Dương đã được phổ biến đầy đủ quy định pháp về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Ảnh: PT.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Hải Dương, toàn tỉnh có hơn 100 công ty thức ăn chăn nuôi, trong đó đã có 42 công ty có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng năm, cung cấp 2 – 2,3 triệu tấn thức ăn chăn nuôi phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

Vừa qua, Sở NN-PTNT Hải Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quản lý nhà nước về sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi đến các công ty trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị, doanh nghiệp nắm được các quy định về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi; Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NN-PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2020 của Bộ NN-PTNT và Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất và một số văn bản liên quan khác…

Theo Cục Chăn nuôi, ngành chăn nuôi hiện có hệ thống thể chế, pháp luật tương đối hoàn thiện, mang tính hội nhập cao, giúp lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tạo lập môi trường đầu tư tốt và cạnh tranh minh bạch cho các doanh nghiệp. Source link

X