Xuất khẩu hạt điều vượt mốc 600 nghìn tấn – Nhà Nông Miền Tây

Xuất khẩu hạt điều vượt mốc 600 nghìn tấnSau khi giảm trong năm 2022, xuất khẩu hạt điều tăng mạnh trở lại trong năm 2023 và đã lần đầu tiên vượt mốc 600 nghìn tấn.

Xuất khẩu hạt điều lần đầu tiên vượt mốc 600 nghìn tấn. Ảnh: Sơn Trang.

Xuất khẩu hạt điều lần đầu tiên vượt mốc 600 nghìn tấn. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 12/2023, các doanh nghiệp ngành điều Việt Nam đã xuất khẩu được gần 31 nghìn tấn hạt điều, trị giá 168 triệu USD. Qua đó, đưa lượng hạt điều xuất khẩu từ ngày 1/1 đến 15/12/2023 đạt 612 nghìn tấn.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành điều Việt Nam, lượng hạt điều xuất khẩu vượt mốc 600 nghìn tấn.

Về kim ngạch, từ ngày 1/1 đến 15/12/2023, xuất khẩu hạt điều Việt Nam đạt 3,467 tỷ USD. Nếu như trong nửa cuối tháng 12/2023, giá trị xuất khẩu hạt điều cũng tương đương như nửa đầu tháng, thì tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều trong năm 2023 có thể đạt trên 3,6 tỷ USD.Source link

X