Bà con làm lúa ở Bạc Liêu năm nay trúng mùa trúng giá rồi!!!! #nhanongmientay #luagao – Nhà Nông Miền Tây
X