Giá gạo hôm nay 24/10/2023: giá gạo tiếp tục giảm – Nhà Nông Miền Tây