Giá gia cầm hôm nay 27/06/2023: Giá vịt tăng mạnh từ 4.000 – 9.000 VNĐ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X