Giá heo hơi hôm nay 14/7/2023: Ba miền ít biến động – Nhà Nông Miền Tây
X