Giá heo hơi hôm nay 4/10/2023: Tiếp tục giảm nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X