Giá tiêu hôm nay 16/12/2023: Đã chạm mốc 82.000 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X