Giá tiêu hôm nay 22/8/2023: Giảm về mốc 71.000 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X