Giá tiêu hôm nay 4/8/2023: Tăng lên mốc 73.000 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X