Giá tiêu hôm nay 8/8/2023: Giảm nhẹ 500 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X