Không vội nhận cọc, nông dân phấn khởi vì chốt được giá cao vụ lúa hè thu – Nhà Nông Miền Tây
X