Thẻ: ngày

Giá lúa hôm nay ngày 15.07.2024: giao dịch lúa ngưng trệ

Giá lúa hôm nay ngày 15.07.2024: giao dịch lúa ngưng trệ #giá_cả_thị_trường…

Giá sầu riêng hôm nay ngày 13.07.2024: giá đi ngang

Giá sầu riêng hôm nay ngày 13.07.2024: giá đi ngang #giá_cả_thị_trường #nhanongmientay…

Giá cà phê hôm nay ngày 13.07.2024 #giacathitruong

Giá cà phê hôm nay ngày 13.07.2024 #giacathitruong giá sầu riêng hôm…

Giá sầu riêng hôm nay ngày 12.07.2024: giá giảm nhẹ

Giá sầu riêng hôm nay ngày 12.07.2024: giá giảm nhẹ #giá_cả_thị_trường #nhanongmientay…

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12.07.2024: giá giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12.07.2024: giá giảm nhẹ #giá_cả_thị_trường #nhanongmientay…