Xuất khẩu phân bón của Trung Quốc đạt đỉnh hơn hai năm bất chấp lệnh hạn chế với urê – Nhà Nông Miền Tây
X