Bản tin thị trường lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: Giá gạo tăng tại hầu hết các vựa lúa của châu Á – Nhà Nông Miền Tây
Tin tức nhà nông

Bản tin thị trường lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: Giá gạo tăng tại hầu hết các vựa lúa của châu Á

Bản tin thị trường lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: 1. 00:15, Ấn Độ dự kiến cấm xuất khẩu gạo đến 2024 2. 2:10, Giá gạo tăng tại hầu hết các “vựa lúa” của châu Á 3. 5:32, Nguyên nhân giá gạo Thái Lan tăng, gạo Việt đứng yên

X