Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 01.11.2023: Giá phân bón tạm chững – Nhà Nông Miền Tây
X