Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 02.11.2023: Giá phân bón tiếp tục đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X