Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 08.11.2023: giao dịch phân bón vẫn còn chậm – Nhà Nông Miền Tây
X