Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 09.12.2023: Giá Ure giảm nhẹ tại một số khu vực. – Nhà Nông Miền Tây

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 09.12.2023: Giá Ure giảm nhẹ tại một số khu vực.Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 09.12.2023: Giá Ure giảm nhẹ tại một số khu vực. Giá Ure trong nước đã giữ xu hướng đi xuống liên tục khoảng 8 tuần liên tiếp; và vào cuối tháng 11-đầu tháng 12, các nhà máy trong nước lần lượt điều chỉnh giá lệnh Ure giảm

source

X