Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 14.10.2023: Giao dịch ở mức thấp, sức mua yếu – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá phân bón hôm nay

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 14.10.2023: Giao dịch ở mức thấp, sức mua yếu

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 14.10.2023: Giao dịch ở mức thấp, sức mua yếu. Các nhà sản xuất Trung Quốc dự kiến khoảng 200.000-400.000 tấn Ure có thể sẽ được giao đến Ấn Độ cho đấu thầu đóng ngày 20/10.

#giáphânbónhômnay #nhanongmientay #nhànông #miềntây #giaphanbon #giaure #giaphan #giadam #gianpk #giakali #nongnghiep #fertilizer #vậttưnôngnghiệp #tintuc #nongnghiep

X