Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 15.10.2023: Giao dịch trên thị trường trầm lắng. – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá phân bón hôm nay

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 15.10.2023: Giao dịch trên thị trường trầm lắng.

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 15.10.2023: Giá các loại phân bón nhìn chung đều có xu hướng tăng trong tháng 9-10, ngoại trừ giá Kali giảm khi lượng nhập khẩu tăng mạnh và đạt mức cao nhất từ tháng 6/2021. Giao dịch trên thị trường trầm lắng. #giáphânbónhômnay #nhanongmientay #nhànông #miềntây #giaphanbon #giaure #giaphan #giadam #gianpk #giakali #nongnghiep #fertilizer #vậttưnôngnghiệp #tintuc #nongnghiep

X