Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 15.11.2023: Giá phân Urê giảm nhẹ tại các Khu vực – Nhà Nông Miền Tây
X