Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 17.11.2023: Giá phân Urê tại Miền tây Nam bộ tiếp tục giảm – Nhà Nông Miền Tây
X