Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 18.10.2023: Giá phân bón nhìn chung ít biến động – Nhà Nông Miền Tây
X