Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 28.10.2023: Giá phân bón hôm nay đi ngang, giao dịch hạn chế – Nhà Nông Miền Tây
X