Giá gạo hôm nay ngày 17/10/2023: giá gạo nhích nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X