Giá gạo hôm nay ngày 3/11/2023: giá gạo giảm nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X