Giá heo hơi hôm nay ngày 14/10/2023: giá heo giảm nhẹ vài nơi – Nhà Nông Miền Tây
X