Giá heo hơi hôm nay ngày 14/11/2023: Giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg – Nhà Nông Miền Tây
X