Giá heo hơi hôm nay ngày 14-9-2023: Giảm thêm 1.000 đ/kg – Nhà Nông Miền Tây
X