Giá heo hơi hôm nay ngày 15/10/2023: Đạt mức trung bình khoảng 51.000 đồng/kg – Nhà Nông Miền Tây
X